نحوه قطع ارتباط با دوست پسر یا دوست دختر سابق

منتشر شده توسط - می 1, 2021

نحوه قطع ارتباط با دوست پسر یا دوست دختر سابق تمام شدن یک رابطه عاطفی و به هم خوردن رابطه عاطفی با نامزد بسیار دردناک و سخت می باشد و نمی توان حس آن را وصف کرد به خصوص اگر دو طرف خیلی به یکدیگر وابسته باشند و یا یکی از آن ها دیگری را