نقشه برداری از ذرات مغناطیسی در مغز انسان

نقشه برداری از ذرات مغناطیسی در مغز انسان

منتشر شده توسط - آگوست 11, 2018

به نظر می رسد بسیاری از موجودات زنده مانند پرندگان مهاجر دارای حس مغناطیسی هستند که آنها را قادر به پاسخ به میدان مغناطیسی زمین می کند. آیا انسانها قادر به شناخت مغناطیس هستند یا نه؟موضوع بحث می باشد . با این حال، مطالعات متعدد قبلا نشان داده است که یکی از پیش شرط های