چگونه نورون ها رفتارهای خوردن microglia مغز را کنترل می کنند؟

چگونه نورون ها رفتارهای خوردن microglia مغز را کنترل می کنند؟

منتشر شده توسط - آگوست 13, 2018

یک مطالعه جدید کوه سینا، در 23 ژوئیه در مجله Science Neuroscience منتشر شده ، بینش مهمی را در مورد چگونگی میکروگلاییا، سلول هایی که شاخه ای از سیستم ایمنی بدن را درون مغز تشکیل می دهند، کار خود را در پاکسازی نورون های در حال مرگ و غیرفعال انجام می دهد. و اینکه چگونه