راهنمای مادران جوان| کارهایی که برای نوزاد باید انجام داد

منتشر شده توسط - می 31, 2023

مادران جوان، کارهایی که برای نوزاد باید انجام داد. همچنان که نوزاد متولد می شود مادر جوان به عنوان اولین موجود و تنها تامین کننده نیازهای وی شناخته می شود. بنابراین تعامل سالم و سلامت هر دو برای هر دو طرف ضروری است. کودک تازه به دنیا آمده با سرعت زیادی در حال تغییر است و ارتباط