در یک مطالعه جدید 40 ژن مربوط به رفتار تهاجمی در انسان و موش مشخص شده است

در یک مطالعه جدید 40 ژن مربوط به رفتار تهاجمی در انسان و موش مشخص شده است

منتشر شده توسط - سپتامبر 2, 2018

منشاء رفتار خشونت آمیز چندگانه است و به تعامل چندین عامل مانند: بیولوژیک، فرهنگی، اجتماعی و غیره پاسخ می دهد که می تواند بیان رفتار انسان را تغییر دهد. در حال حاضر، یک مطالعه بین المللی منتشر شده در مجله مولکولی روانپزشکی ، 40 ژن مربوط به رفتار تهاجمی در انسان و موش را مشخص