روانشناسی دینی مذهبی

منتشر شده توسط - سپتامبر 22, 2021

روانشناسی دینی مذهبی امروزه در مورد روانشناسی دینی و مذهبی چیزهای زیادی شنیده می شود، اما واقعا روانشناسی دینی چه می باشد؟ آیا این شاخه ای از روانشناسی بر اساس تحقیقات علمی می باشد و استفاده از این شاخه به اندازه سایر رویکردها و روش ها کاربرد دارد؟ اگر می خواهید آموزش های لازم را