معجزه روانکاوی طلاق

منتشر شده توسط - ژوئن 18, 2022

یکی از تکنیک های روانکاوی طلاق ، نظریه روان پویایی طلاق است. در رویکرد روانکاوانه فرد در طول طلاق اثرات گوناگونی را تجربه می کند، که این اثرات عبارت اند از: انتقاد از خود، افسردگی، خشم و عصبانیت، احساس گناه، محرومیت و نیز رهایی، آسودگی، شادی، احساس قدرتمندی و چگونگی کار روانکاو با این افراد