روانکاوی اعتیاد چه کمکی به شما می کند؟

منتشر شده توسط - اکتبر 18, 2021

روانکاوی اعتیاد چه کمکی به شما می کند؟ نظریات روانکاوی اعتیاد چطور گرایش به مصرف مواد را بیان خواهد کرد؟ یکی از نظرهای اصلی و زیر بنایی علم رواننشاسی، روانکاوی می باشد در این نظریه اطلاعات زیادی در مورد اختلالات روانی، علائم و روند درمان آن ها بیان شده است که در اختیار روان شناسان