نظریه رابطه درمانی سیستمی

منتشر شده توسط - آگوست 8, 2023

نظریه رابطه درمانی سیستمی نظریه رابطه درمانی سیستمی از نظریه عمومی سیستم‌ها (فون برتالانفی ال.، نظریه عمومی سیستم‌ها. مبانی، توسعه‌ها، کاربردها، ILI، ۱۹۶۸)، که توسط لودویگ فون برتالانفی (۱۹۷۲-۱۹۰۱)، زیست‌شناس اتریشی، فرموله شد، زاده شد. عضو مدرسه پالو آلتو و بعداً در حلقه وین بود. مدرسه پالو آلتو یک جریان روان‌شناختی ایالات متحده است که نام خود را از شهر