زمین شناسان به کشف بزرگترین انقراض جمعی تاکنون پرداختند

زمین شناسان به کشف بزرگترین انقراض جمعی تاکنون پرداختند

منتشر شده توسط - آگوست 28, 2018

یک مطالعه جدید می تواند به توضیح نیروی محرک بزرگترین انقراض جمعی در تاریخ زمین، به نام End-Permim Extinction، توضیح دهد. این رویداد، همچنین به عنوان مرگ بزرگ شناخته شده است، حدود 250 میلیون سال پیش رخ داده است، زمانی که یک فوران گسترده آتشفشانی در استان سیبری روسیه تقریبا 90 درصد از کل عمر