چگونه برای ساخت یک مغز،کشف پاسخ رمز و راز تکاملی ممکن است؟

چگونه برای ساخت یک مغز،کشف پاسخ رمز و راز تکاملی ممکن است؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 17, 2018

محققان کالج لندن در کالج کینگ، یک فرایند اساسی که مغز آنها ساخته شده است، کشف کرده اند که ممکن است مفاهیم عمیق را برای درک شرایط عصبی مانند اوتیسم و ​​صرع داشته باشد. این مطالعه که در طبیعت منتشر شده و توسط Wellcome Trust تأمین می شود، همچنین به یک رمز و راز تکاملی