هویت سلول های بنیادی مغز روشن شده است

هویت سلول های بنیادی مغز روشن شده است

منتشر شده توسط - سپتامبر 24, 2018

سیستم عصبی انسان یک ساختار پیچیده است که سیگنال های الکتریکی را از مغز به بقیه بدن می فرستد و ما را به حرکت و فکر می اندازد. متأسفانه وقتی که سلولهای مغزی به وسیله تروما یا بیماری آسیب می بینند، به طور خودکار بازسازی نمی شوند. این می تواند به معلولیت دائمی منجر شود.