سرطان مغز به طور بالقوه در درمان ایمنی با تله سلول های T در مغز استخوان مقاومت می کند

سرطان مغز به طور بالقوه در درمان ایمنی با تله سلول های T در مغز استخوان مقاومت می کند

منتشر شده توسط - آگوست 25, 2018

برخی از سرطان های مغزی با تعداد کم سلول T سلول های سیستم ایمنی بدن  باگردش خون در محیط پیرامونی همراه است. اعداد کم T-cell می توانند یک اثر جانبی از درمان سرطان باشند. اما اکنون به نظر می رسد که سلول های T-Missing وجود دارد. محققان موسسات متعددی، از جمله دانشگاه اوزاکا، اکنون نشان