ادغام اطلاعات سمعی و بصری در نوزادان رحمی

ادغام اطلاعات سمعی و بصری در نوزادان رحمی

منتشر شده توسط - سپتامبر 5, 2018

یک گروه مشترک از محققان دانشگاه چو، دانشگاه ژاپن و دانشگاه Kagoshima نشان داده است که نوزادان 4 تا 5 ماهه در حال حاضر یک نمایش مغزی اولیه از یکپارچه سازی سمعی و بصری اطلاعات مواد در نیمکره راست خود و تعدادی از انواع ماده ای که می تواند توسط مغز نوزادان پردازش شود، با