سندرم کودک تکان خورده چیست | نشانه ها، عوارض و درمان

منتشر شده توسط - دسامبر 10, 2022

سندرم کودک تکان خورده (SBS) که آسیب بدرفتاری باسر، سندرم اثر تکان دادن، آسیببه سر یا سندرم سریع یا تکان ناگهانی نیز نامیده می شود یک صدمه مغزی جدی می باشد که از تکان شدید در اطفال یا خردسالان نشأت می گیرد. سندرم تکان دادن کودک موجب تخریب سلول و عروق خونی مغز کودک شده