داشتن یک کودک می تواند سن شما را در سطح سلولی از بین ببرد

داشتن یک کودک می تواند سن شما را در سطح سلولی از بین ببرد

منتشر شده توسط - آگوست 21, 2018

بین شبهای بیخوابی، نگرانی های بی پایان و اوقات تلخی ماندگار، والدین می توانند مانند یک راه سریع برای موهای خاکستری و چین و چروک احساس کنند. در حال حاضر، محققان دانشگاه Northwestern ثابت کرده اند که ما در همه موارد مشکوک هستیم: داشتن فرزندان، در واقع، باعث سرعت بخشیدن به روند پیری می شود.