مراقب دیدن رابطه جنسی پدر و مادر و جنون کودک باشید

منتشر شده توسط - ژوئن 14, 2021

دیدن رابطه جنسی پدر و مادر | رابطه مقابل فرزندان ممنوع زمانی که کودک رابطه جنسی پدر و مادرش را ببیند چه باید گفت؟ یکی از اتفاقات رایج و بسیار آسیب زننده این است که کودک به صورت بسیار اتفاقی رابطه پدر و مادرش را ببیند، ترس از این موضوع نباید باعث اضطراب از رابطه