دانشمندان کشف می کنند که چگونه سیگنال های مغز برای رسیدن به عملکرد زبان، حرکت می کنند

دانشمندان کشف می کنند که چگونه سیگنال های مغز برای رسیدن به عملکرد زبان، حرکت می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 10, 2018

ارتباط کلامی موثر بستگی به توانایی فرد برای بازیابی و انتخاب کلمات مناسب برای انتقال معانی در نظر گرفته شده دارد. برای بسیاری، این فرایند غریزی است، اما برای کسی که دچار سکته مغزی یا آسیب مغزی شده است، ارتباط حتی با اساسی ترین پیام ممکن است دشوار باشد. دانشمندان می دانند که ناحیه مغز