شبیه سازی مغز نشان دهنده مزایای استفاده از خنک کننده اورژانس می باشد

شبیه سازی مغز نشان دهنده مزایای استفاده از خنک کننده اورژانس می باشد

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

بینش تازه ای نسبت به نحوه پاسخ مغز به خنک کننده پزشکی می تواند درمان آسیب های سر و شرایط مانند سکته مغزی باشد. این مطالعه که در شبیه سازی های سه بُعدی انجام شده است، می تواند به نوزادان نیز در معرض خطر عوارض زایمان کمک کند. مدل تازه ای از تأثیر خنک کننده