شب ادراری کودکان در خواب

منتشر شده توسط - می 24, 2022

شب ادراری که ترشح ناخواسته ادرار در طول خواب است. اگرچه اکثر کودکان بین سنین سه تا پنج سال شروع به خشک ماندن در شب می کنند، سنی که کودکان از نظر فیزیکی و عاطفی برای کنترل کامل مثانه آماده هستند متفاوت است. شرح اغلب کودکان گهگاه رختخواب را خیس می کنند و تعاریف سن و دفعاتی