اصول درست صحبت کردن و گوش دادن به کودک

منتشر شده توسط - آگوست 21, 2023

تا می توانید با کودک خود حرف بزنید و به او گوش کنید همانطور که می دانیم کودکان بی نظیرند. در جهت شناختن کودک خود عمل کنید، و فراموش نکنید شناسایی آنچه کودک شما را عصبانی و برافروخته می کند می تواند به شما در پیشگیری از عصبانیت و ناراحتی قبل از حادث شدن شرایط