محققان ویژگی عصبی و خودکار صحیح را که ما برای پردازش صداهای مبهم پردازش می کنیم، در آینده پیدا می کنند

محققان ویژگی عصبی و “خودکار صحیح” را که ما برای پردازش صداهای مبهم پردازش می کنیم، در آینده پیدا می کنند

منتشر شده توسط - آگوست 25, 2018

مغز ما دارای یک ویژگی “خودکار صحیح” است که ما در هنگام تفسیر صداهای مبهم، یک تیم از دانشمندان کشف کردیم. یافته های آن، که در مجله علوم اعصاب ظاهر می شود، به شیوه های جدیدی اشاره می کند که از اطلاعات و زمینه ای برای کمک به درک گفتار استفاده می کنیم. لورا گویلیامز،