ضعف شنوایی ظریف در حالی که در عملکرد مغز جوان تغییراتی می باشد

ضعف شنوایی ظریف در حالی که در عملکرد مغز جوان تغییراتی می باشد

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

هدفون های خود را تقویت کنید و یا برای گرفتن یک ردیف جلو در Rock نشان دهید که می تواند به شنوایی شما آسیب برساند. تحقیقات جدیدی از دانشگاه ایالتی اوهایو نشان داده است که جوانان با کم شنوائی ناخوشایند و همان گونه که حتی از آنها اطلاع ندارند ، تقاضای مغزهای خود را مطرح