طراح زندگی خود باشید | چگونه کنترل زندگی خود را به دست بگیریم؟

منتشر شده توسط - فوریه 6, 2022

طراح زندگی خود باشید، چگونه کنترل زندگی خود را به دست بگیریم؟ زندگی شامل موقعیت ها و شرایط ثابت و متغیر می باشد که شما در طول زندگی و در هر شرایطی می توانید طراح زندگی خود باشید، برخی از آن موقعیت ها را نمی توانید تغییر دهید اما بعضی اوقات فرصت دارید تا از