عصب شناسی زمین آوازی انسان

عصب شناسی زمین آوازی انسان

منتشر شده توسط - سپتامبر 4, 2018

در میان پستانداران، انسان ها به طرز منحصر به فردی قادر به آگاه ساختن قواعد صداهای خود هستند، و این امکان را می دهد که در نوشتن یا تأیید یک کلمه در یک جمله برای انتقال معنایی به یادداشت های بالا دست یابند. در روز 28 ژوئن در مجله Cell ، محققان دانشگاه کالیفرنیا، سان

عصب شناسی: پیدا کردن راه خانه

عصب شناسی: پیدا کردن راه خانه

منتشر شده توسط - آگوست 12, 2018

در مهره داران، گوش داخلی از پلاود گوزی، گروهی از سلول هایی که در یک منطقه خاص روی سطح جنین رو به رشد وجود دارد، ایجاد می شود. مطالعات انجام شده در مورد گونه های مختلف مهره دار نشان می دهد که وقتی placode به سایر سایت های پیوند می خورد، ظرفیت آن را به