عوامل ژنتیکی که به استربیسموس و یا چشم های ناهموار کمک می کنند

عوامل ژنتیکی که به “استربیسموس” و یا چشم های ناهموار کمک می کنند

منتشر شده توسط - آگوست 10, 2018

تقریبا 2-3٪ از کودکان مبتلا به یک بیماری مبتلا به استرابیسم هستند که بیشتر به عنوان “چشم تنبل” یا “چشم های متقابل” شناخته می شوند. اکثریت موارد شامل عوامل ژنتیکی و محیطی هستند. دانستن علل ژنتیکی استرابیسم بسیار مهم است زیرا می تواند خطر بروز بیماری را تخمین بزند و شانس شروع درمان اولیه را