فضاهای مشترک: مغز شما فضای شخصی افراد دیگر را به عنوان خودتان در نظر می گیرد

فضاهای مشترک: مغز شما فضای شخصی افراد دیگر را به عنوان خودتان در نظر می گیرد

منتشر شده توسط - سپتامبر 15, 2018

فضای پرسپولیس (PPS) یک ناحیه ای است که توسط مغز به وجود می آید و بلافاصله در اطراف قسمت های بدن خود قرار می گیرد که در هنگام تعامل با افراد و اشیاء استفاده می شود. به تازگی، محققان نشان داده اند که برخی از نورون ها در مغز جمجمه به نقض PPS شخص دیگری