آیا فعالیت بدنی بر سلامت فرزندان آینده تاثیر می گذارد؟

آیا فعالیت بدنی بر سلامت فرزندان آینده تاثیر می گذارد؟

منتشر شده توسط - سپتامبر 28, 2018

ورزش فیزیکی و ذهنی نه تنها برای مغز خود مفید است، بلکه می تواند توانایی یادگیری فرزندان آینده را حداقل در موش نیز داشته باشد. این فرم خاص ارثی مولکول های خاصی از RNA است که فعالیت ژن را تحت تاثیر قرار می دهند. این مولکول ها پس از فعالیت فیزیکی و ذهنی در هر