بعد از اینکه دانش آموزان فیزیک را یاد بگیرند، قطعات جدید مغز فعال می شوند

بعد از اینکه دانش آموزان فیزیک را یاد بگیرند، قطعات جدید مغز فعال می شوند

منتشر شده توسط - سپتامبر 18, 2018

یک مطالعه جدید نشان می دهد بخش هایی از مغز که به طور سنتی با علم یادگیری مرتبط نیستند، هنگامی که مردم با حل مسائل فیزیک مواجه می شوند فعال می شوند. محققان به رهبری اریک برو، دکترای، استادیار دانشکده هنر و علوم دانشگاه درکسل، می گویند این نشان می دهد که فعالیت مغز را