حتی یک جلسه تمرین مدیتیشن تنها می تواند اضطراب را کاهش دهد

حتی یک جلسه تمرین مدیتیشن تنها می تواند اضطراب را کاهش دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 25, 2018

برنامه مراقبه ذهن آگاهانه برای درمان اضطراب، یکی از شایع ترین اختلالات روان شناختی در ایالات متحده آمریکا نشان داده است. تحقیقات جدید نشان می دهد که مردم می توانند پس از یک جلسه ی عمومی، مزایای روانشناختی و فیزیولوژیکی را به دست آورند. “نتایج ما نشان می دهد که کاهش شدید اضطراب در ساعت