بهترین مشاوره ازدواج در تهران

منتشر شده توسط - جولای 23, 2022

مشاوره ازدواج در تهران نوعی مشاوره مشترکی است که در آن زن و شوهر معمولاً به دلیل مسائل مربوط به رابطه به دنبال کمک هستند. این روش با سایر انواع درمان متفاوت است زیرا در هر جلسه دو فرد شرکت می کنند. براساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا، حدود 75 درصد( از هر چهار مراجعه سه