هنگامی که شکل اتاق را تغییر می دهیم چگونه نقشه مکانی مغزی تغییر می کند؟

هنگامی که شکل اتاق را تغییر می دهیم چگونه نقشه مکانی مغزی تغییر می کند؟

منتشر شده توسط - اکتبر 2, 2018

توانایی ما برای حرکت به جهان و ایجاد خاطرات اپیزودیک، به نمایش دقیق محیط اطراف ما متکی است. این نقشه شناختی که به نظر می رسد در هیپوکامپ مغز قرار دارد، به انعطاف پذیری نیاز دارد تا راه خود را در مکان های آشنا پیدا کنیم و رویدادهایی را که در زندگی روزمره ما تجربه