نوشیدن تغییرات متابولیت جوانان را تغییر می دهد

نوشیدن تغییرات متابولیت جوانان را تغییر می دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 4, 2018

یک مطالعه جدید از دانشگاه فنلاند شرقی و بیمارستان دانشگاه کوپایو نشان می دهد که نوشیدن نوجوانان با تغییرات در مشخصات متابولیت مرتبط است. برخی از این تغییرات با کاهش حجم ماده خاکستری مغز، به ویژه در زنان جوان که نوشیدنی سنگین هستند، ارتباط دارد. این یافته ها نور جدیدی را درباره پیامدهای بیولوژیکی نوشیدن