پتانسیل جدید درمان بالقوه را برای عود اعتیاد به مواد مخدر نشان داد

پتانسیل جدید درمان بالقوه را برای عود اعتیاد به مواد مخدر نشان داد

منتشر شده توسط - سپتامبر 14, 2018

تحقیقات منتشر شده در زیست شناسی اعتیاد توسط دانشمندان در دانشگاه Bath  نشان می دهد یک مکانیزم بالقوه جدید برای مبارزه با عود اعتیاد به مواد مخدر است. تداخل در مصرف مواد مخدر یک مشکل بزرگ در درمان اعتیاد است، در حالی که اکثر معتادان در طی 12 ماه از ترک آن به مصرف مواد