خواسته های کودکان، بچه های پرتوقع که همه چیز می‌خواهند

منتشر شده توسط - اکتبر 2, 2021

خواسته های کودکان، بچه های پرتوقع که همه چیز می‌خواهند بسیاری از کودکان درخواست های و خواسته های آن ها نامطلوب است و والدین متوجه آن می شوند چون خواسته های کودکان به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود. والدین وقتی متوجه خواسته نامعقول فرزندشان می شوند نسبت به آن واکنش نامناسب نشان