پروتئین های Rogue ممکن است برخی از موارد ALS و موارد پیش رونده مغزی دمانس را تحت الشعاع قرار دهند

منتشر شده توسط - آگوست 25, 2018

ALS اسکلروز جانبی آمیوتروفی یک نوع بیماری عصبی است که عصب های مغز را در مغز و نخاع حمل می کند و به آرامی توانایی قربانیان را برای راه رفتن، گفتن، نفس کشیدن و بلعیدن سرقت می کند. در یک پیچ و تاب و بی رحم، برخی از بیماران ALS همچنین دمانس فتوتراپی ایجاد می