مغز شما چند وظیفه دارد، با استفاده از یک پپتید گرسنگی هنگام غذا خوردن به شما اطلاع می دهد

مغز شما چند وظیفه دارد، با استفاده از یک پپتید گرسنگی هنگام غذا خوردن به شما اطلاع می دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 16, 2018

یک مطالعه USC نشان می دهد سیستم لوله کشی مغز وظیفه دو شاخه را بر عهده دارد، سوزش زباله ها و هدایت یک مولکول گرسنگی را به شما می گوید که باید غذا بخورید. امیلی نوبل، محقق علوم زیست شناسی پس از مدرک دانشکده علوم، هنر و علوم دانشگاه Dornsife گفت: “مردم معمولا از سلولهای