پیشینه خانواده چقدر در موفقیت ازدواج نقش دارد؟ طبق نظر دکتر روانشناسی

منتشر شده توسط - آوریل 28, 2021

طبق نظر دکتر روانشناسی پیشینه خانواده در ازدواج می تواند تاثیرات زیادی داشته باشد. چرا؟ بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد از افکار، باورها و احساسات و رفتارهای ما در نیمه نا خودآگاه و خودآگاه ما وجود دارد و این به دلیل شکل گرفتن آن ها در دوران کودکی و نوجوانی در مغز ما می