اثرات بلند مدت پیش از زایمان برای ضد افسردگی در 12 سال بعد

اثرات بلند مدت پیش از زایمان برای ضد افسردگی در 12 سال بعد

منتشر شده توسط - سپتامبر 23, 2018

بر طبق یک مطالعه جدید که در نشست 2018 انجمن کودکان دانشگاهی (PAS) ارائه شده است، درمان های ضد سرخجه انتخابی سرپوتونیک (SSRI) در دوران بارداری با عملکرد بهتر در یک کار رایانه ای برای اندازه گیری مهارت های شناختی در 12 سالگی همراه است. این مطالعه که توسط دکتر سارا هاچینس انجام شده و