هوش انسانی و مصنوعی برای کشف پیچیدگی مغز تلاش می کند

هوش انسانی و مصنوعی برای کشف پیچیدگی مغز تلاش می کند

منتشر شده توسط - سپتامبر 13, 2018

گروهی از دانشمندان به رهبری پروفسور استین آرتز (VIB-KU Leuven) اولین کسی است که بیان ژن هر یک از سلولهای مغز را در طی پیری نشان می دهد، هر چند آنها شروع به کوچک شدن کردند. “اتلاق سلولی” آنها بینش بی سابقه ای را در زمینه عملکرد مغز به وجود می آورد. انتشار در مجله