قرار گرفتن در معرض نور می تواند باعث کاهش اختلال در کارگران شبانه شود

قرار گرفتن در معرض نور می تواند باعث کاهش اختلال در کارگران شبانه شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 29, 2018

تحقیقات جدید منتشر شده در مجله فیزیولوژی نشان می دهد که ساعت مغز ما می تواند با قرار گرفتن در معرض نور، به طور بالقوه برای تنظیم الگوهای تغییر شیب مفید باشد . این نشان می دهد که رویکرد “یک اندازه مناسب” برای مدیریت اختلال خواب در کارکنان تغییر می کند و ممکن است مناسب