Adderall برای ADHD استفاده می شود

Adderall برای ADHD استفاده می شود

منتشر شده توسط - آگوست 16, 2018

Adderall چیست؟ Adderall یک محرک سیستم عصبی مرکزی است که برای درمان اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) و نارکولپسی استفاده می شود . Adderall ترکیبی از آمفتامین و دکستروآمفتامین را شامل می شود. این در سال 1996 توسط FDA تایید شد. Adderall هنگامی که تجویز شده و به عنوان کارگردانی گرفته شده کمک کرده