DDT که ممنوع شده است برای چندین دهه ممکن است هنوز تحت تاثیر اوتیسم قرار گیرد

DDT که ممنوع شده است برای چندین دهه ممکن است هنوز تحت تاثیر اوتیسم قرار گیرد

منتشر شده توسط - آگوست 17, 2018

  دانشمندان می گویند که آفت کش ها ممنوع در دهه 1970 هنوز در اکوسیستم ما هستند و ممکن است مسئول حداقل برخی از موارد افزایش اوتیسم باشند. اوتیسم یک ناتوانی در توسعه و پیچیده است و در حال افزایش است. مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC) اخیرا اعلام کردند که شیوع اوتیسم