LSD مرز بین تجربه ی خود و دیگران را مختل می کند

LSD مرز بین تجربه ی خود و دیگران را مختل می کند

منتشر شده توسط - اکتبر 1, 2018

LSD مرز بین تجربه ی خود و دیگران را کاهش می دهد و در نتیجه بر تعاملات اجتماعی تأثیر می گذارد. محققان دانشگاه زوریخ در حال حاضر دریافتند که گیرنده سروتونین 2A در مغز انسان به شدت در این مکانیزم های روانشناختی در هم آمیخته است. این دانش می تواند به ایجاد درمان های جدید