Microglia مدافع اصلی در برابر بیماری های پریون است

Microglia مدافع اصلی در برابر بیماری های پریون است

منتشر شده توسط - سپتامبر 20, 2018

بیماری های پریون، بیماری های مغزی دژنراسیون مغزی هستند که در افراد و پستانداران مختلف رخ می دهد. هیچ واکسن یا درمان وجود ندارد و این بیماری ها تقریبا همیشه مرگبار هستند. دانشمندان شواهد کمی از پاسخ ایمنی محافظ به عفونت های پریون پیدا کرده اند. علاوه بر این، microglia سلول های مغزی که معمولا