سوالات مشاوره ازدواج

سوالات مشاوره ازدواج

منتشر شده توسط - اکتبر 6, 2019

سوالات مشاوره ازدواج:پرسش ها و تستهای زیر برای شناختن زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارای اهمیت می باشد . و طرفین می توانند جواب های یکدیگر را با هم به مقایسه بپردازند . و داشتن تفاهم یا عدم تفاهم را با یکدیگر بسنجند. سوالات مرکز مشاوره ازدواج پر اهمیت ترین علتی که همسر آینده