قربانی آزار و خشونت خانگی به قهرمان تبدیل شد

منتشر شده توسط - آگوست 17, 2022

آیا قربانی آزار و خشونت خانگی هستید؟ شما به راحتی می توانید تشخیص دهید که آیا قربانی آزار و خشونت خانگی هستید؟ قبل از پاسخ به این سوال باید دو دسته اطلاعات در مورد آن داشته باشید. اول، باید بدانید که سوء استفاده و خشونت خانگی چگونه به نظر می رسد و چگونه در روابط