آزمون های فرافکن ، همه چیز درباره آزمون رورشاخ و اندریافت موضوع

منتشر شده توسط - آگوست 3, 2021

آزمون های فرافکن ، همه چیز درباره آزمون رورشاخ و اندریافت موضوع آزمون فرافکن نوعی آزمون شخصیت غیر عینی می باشد که در آن افراد ویژگی های شخصیتی خود را با فرایند های ذهنی شان و آن چه در سر دارند فاش می کنند، یکی از ویژگی های این آزمون ها این است که در