آلودینیا

منتشر شده توسط - آوریل 17, 2022

آلودینیا آلودینیا نوعی درد است. افراد مبتلا به آلوداینیا به شدت به لمس حساس هستند. فعالیت هایی که معمولاً دردناک نیستند (مانند شانه کردن موها) می توانند باعث درد شدید شوند. بسیاری از شرایط و آسیب ها باعث آلوداینیا می شوند. برای تسکین درد، ارائه دهندگان شرایطی را که باعث آن شده است درمان می کنند. درمان ها ممکن است