چه نشانه هایی نشان دهنده آمادگی مردان برای ازدواج است؟

منتشر شده توسط - مارس 3, 2021

چه نشانه هایی  نشان دهنده آمادگی مردان برای ازدواج است؟چگونه می‌توان این نشانه‌ها را مشخص کرد؟ معمولاً خانم ها با هدف ازدواج وارد رابطه عاطفی می شوند، به همین دلیل باید نشانه‌های آمادگی را بشناسند. شرایط ازدواج به دو دسته  فردی و اجتماعی تقسیم می شود. منظور از شرایط فردی ویژگی های شخصیتی است به